headershadow

Page content

Een betere wereld voor kinderen ! Een betere wereld voor iedereen...

Leer de kinderen van nu beter begrijpen

Cursus:
Kinderen van Nu


Ik wens de kinderen van Nu beter te begrijpen!


Opleiding mastercoach basis

Opleiding:
Lazuli Mastercoach


Ik wens volwassenen te coachen én (H)NLP te leren!


LCU-KC2

Opleiding:
Lazuli Kinder- en jongerencoach


Ik wens kinderen en jongeren te coachen naar eigen kracht!


Leer de kinderen van nu beter begrijpen

Opleiding:
Lazuliwijs Coach


Ik wens ruimte te scheppen voor kinderen en jongeren in groep!


Lazuli Coachinguniversiteit schept ruimte voor mensen die ervoor kiezen om op een andere manier met kinderen om te gaan.
Eva Storm is bezielster van Lazuli en inspireert iedereen via haar kennis, gecombineerd met persoonlijke ervaring. Voor deze mensen heeft zij een Coachinguniversiteit opgericht waarin zij begeleiders van volwassenen en kinderen coach en train tot Coach.  Zij geeft inzicht en tools om praktische stappen in het leven toe te passen op gelijk welk gebied.
Het doel is dat wij, als volwassene bewust durven kiezen voor de wijsheid van het kind. Ruimte scheppen, kracht en licht opbouwen bij volwassenen, opvoeders, ouders en coaches om de wereld van het kind beter te begrijpen.  Op deze manier kunnen we kinderen benaderen met respect, integriteit, onvoorwaardelijke liefde en wijsheid om zo hun wereld veilig en mooi te maken.
Wij scheppen ruimte voor kinderen en jongeren en laten hen in hun eigen kracht en licht staan om - door fouten te maken want dat mag - te leren en de wereld te veranderen.

Waarom een Lazuli "Coaching Universiteit"?
Héél simpel: Wie met de "Kinderen van Nu" wil werken, zal een Bewustzijn moeten ontwikkelen op Hoog Niveau. We bieden langdurige opleidingstrajecten aan tot Mastercoach, Kinder- en Jongerencoach. Onze doelgroep zijn jong-volwassenen en volwassenen die een Lazuli Coach willen zijn en die een missie hebben om de wereld van het kind, liefdevoller, veiliger, creatiever te laten zijn.
Binnen de Lazuli Coachinguniversiteit nemen wij onze verantwoordelijkheid als trainer en coach au sérieux. Iedereen die het traject aangaat, en verantwoordelijk in het leven gaat staan m.a.w. de theorie in de praktijk brengt, bereikt zijn persoonlijk doel en ontvangt een certificaat. Alhoewel wij een hogere opleiding bieden voor de ziel, zijn onze opleidingen ook gecertificeerd!
ABNLP-Single-Logo
HNLP Seal